Wednesday, March 31, 2010

RADIO AMATUR

OBJEKTIF

Objektif Komuniti Radio Amatur Wilayah Selama ialah memberikan pendedahan kepada semua masyarakat melalui sistem alat radio komunikasi yang berasaskan kepada undang-undang, bantuan bencana alam,Pencegahan jenayah.Sebagai Individu rakan Ham dapat memainkan peranan yang berguna untuk masyarakat.

Ini akan dapat dicapai melalui penglibatan Komuniti Radio Amatur Wilayah Selama sepanjang tahun dalam bentuk ilmu radio Ham.

Memberikan peluang kepada semua golongan berinteraksi dengan rakan Ham di Malaysia dan seluruh dunia melalui radio Ham.

Menggunakan kaedah tertentu yang menjadikan setiap individu sebagai agen utama dalam pembangunan diri ke arah sikap berdikari,bertanggungjawap dan komited.

Membantu mereka membina sistem nilai berdasarkan prinsip-prinsip kerohanian,jasmani dan peribadi.